PTA, PTD en examenreglement

PTA, PTD, toetsbeleid en examenreglement 

Op het Edith Stein College werken we met 4 periodes. Elke periode sluiten we af met een toetsweek. In de examenklas, maar soms ook in andere klassen, worden tijdens toetsweken schoolexamens afgenomen. Over schoolexamens, voortgangstoetsen,  maar ook inhalen en herkansen zijn in samenwerking met de MR verschillende belangrijke regels vastgesteld. Deze kun je in de documenten hieronder vinden. 

PTA - PTD - Examenreglement
Toetsbeleid 2023 2024 
PTA - PTD - Examenreglement
Examenreglement Esc 2023 2024
Protocollen
Afspraken Toetsafname En Afname Schoolexamens

PTA's 2023-2024

Hieronder vind je de Programma's van Toetsing en Afsluiting van klassen waarin schoolexamens worden afgenomen. De meeste schoolexamens worden afgenomen in het examenjaar. Ook worden er schoolexamens afgenomen in 3M, 4H, 4V en 5V. Welke schoolexamens dit zijn, kan worden bekeken in de toetsprogramma's hieronder.  

Vanaf 2023-2024 geldt dat in alle klassen elk schoolexamen ook een handelingsdeel bevat. Dit handelingsdeel bestaat uit de aanwezigheid van leerlingen bij de lessen. Een leerling moet minstens 80% van de lessen aanwezig zijn geweest om aan het handelingsdeel te voldoen. 

PTA - PTD - Examenreglement
PTA 2023-2024 3 Mavo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 4 Mavo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 4 Havo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 5 Havo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 4 Vwo
Pta 2023 2024 5 Vwo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 6 Vwo
PTA - PTD - Examenreglement
Pta 2023 2024 5v Pta Versneld Chinees
[document not found: 4a7d3ac6-bb9a-4470-95a9-f926280c5eaf]
Pta 5 Vwo Spaans Versneld 2023 2024

PTD voor de onder- en middenbouw (1MHV, 2MHV, 3HV)

In de brugklassen en in 3HV zijn er geen schoolexamens. Het gaat hier dan ook niet om een PTA (programma van toetsing en afsluiting), maar een PTD (programma van toetsing en doorstroming). 

PTD 2023-2024 1 mavo/havo
Ptd 2023 2024 1 Havovwo
Ptd 2023 2024 1 Vwo
Ptd 2023 2024 2 Mavohavo
Ptd 2023 2024 2 Havovwo
Ptd 2023 2024 2 Vwo
Ptd 2023 2024 23havovwo
Ptd 2023 2024 3 Havo
Ptd 2023 2024 3 Vwo

PTA's uit het vorige schooljaar (3M/4H/4V/5V)

In 4H en 5V maken leerlingen al in ieder geval één schoolexamen per vak. Dit cijfer wordt meegenomen naar het examenjaar en maakt dus onderdeel uit van het uiteindelijke schoolcijfer. Ook in 3M en 4V worden voor sommige vakken al schoolexamens gemaakt. Hieronder kun je de PTA's van het vorige schooljaar vinden.

PTA - PTD - Examenreglement
PTD 3M 22 23
PTA - PTD - Examenreglement
PTA/PTD 4H 22 23
PTA - PTD - Examenreglement
PTA/PTD 4V 22 23
PTA - PTD - Examenreglement
PTA/PTD 5V 22 23

LOB PTA 

In de examenklassen en voorexamenklassen werk je ook aan het LOB PTA. Dit gaat over kiezen wat je na de middelbare school wil doen. 

PTA - PTD - Examenreglement
Lob Pta Havo Vwo 2023 24
Pta Lob Mavo 2023 2024

PTD-klassen