Ouders

Voor sommige ouders is een school als het Edith Stein College nog niet zo gemakkelijk. Soms vinden ze het niet zo leuk om op school te komen: • “De taal is best moeilijk...” • “De school is best ingewikkeld...” • “Ik weet niet of de leraar wel luister naar wat ik wil zeggen...” • “Als ik op school moet komen, lijkt het net of ik iets verkeerd heb gedaan...” Maar echt: we praten met elkaar om er allemaal beter van te worden. Wat we kunnen doen om het voor u gemakkelijker te maken, zullen we ook doen. We werken graag samen met u.

Voor het Edith Stein College zijn ouders van leerlingen van groot belang. U mag veel van ons verwachten, maar wij verwachten ook wat van u. Want zonder de samenwerking met u, zonder uw hulp kunnen we er niet voor zorgen dat uw zoon of dochter het beste uit zichzelf haalt. 

Magister

Via Magister brengen wij u op de hoogte van de cijfers, absentie, huiswerk, etc. van uw kind. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een inlogcode. Wij rekenen erop dat u uw zoon of dochter volgt tijdens hun schooltijd, met ze praat over hoe het op school gaat, ze stimuleert en indien nodig ondersteuning geeft.

Hoy-app

Via de Hoy-app worden u informatieve berichten vanuit school gestuurd. U kunt ook via de Hoy-app contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. Daarnaast gebruiken veel mentoren de app om rapportgesprekken in te plannen. 

Rapport

Wij reiken een aantal keer per schooljaar een rapport uit.  Wat op het rapport staat is geen verrassing, want u weet alles al vanuit Magister. U wordt aantal keer per schooljaar uitgenodigd om de schoolresultaten en de ontwikkeling van uw kind met de mentor te bespreken. 

HUISWERK

Wij gaan ervan uit dat u er alles aan doet om uw zoon of dochter thuis schoolwerk te laten doen. Als dat lastig is kan de school daarbij helpen. In de onderbouw bieden we huiswerkbegeleiding. Daarnaast bieden we in de tweede week van de meivakantie de Lenteschool aan en diverse examentrainingen.

Ouderraad

Wij hopen dat u als ouder nog meer bijdraagt aan de school. Wij hebben een actieve ouderraad, waaraan we vaak advies vragen over het beleid van de school. Ook neemt de ouderraad zelf initiatief voor bijeenkomsten voor de ouders. Die bijeenkomsten gaan over allerlei zaken waar veel ouders mee te maken krijgen als ze hun kind proberen zo goed mogelijk op te voeden en te begeleiden.

Uit de ouderraad mogen twee ouders zitting hebben in de MR. Over een aantal belangrijke beslissingen van de school heeft de oudergeleding instemmingsrecht. 

“Mijn kind zit op Edith Stein,
dus …”

Dus, ouders van leerlingen van Edith Stein … 

  • U zorgt ervoor dat u via Magister steeds op de hoogte bent van hoe het met uw zoon of dochter gaat op school; 
  • U zorgt er mede voor dat uw kind geen lessen mist;
  • U praat thuis met uw zoon of dochter over hoe het op school gaat; 
  • U zorgt ervoor dat uw zoon of dochter thuis goed kan werken aan schoolopdrachten en huiswerk; 
  • Als u vragen hebt over school neemt u contact op met school: de mentor, of in sommige heel speciale gevallen de teamleider; 
  • U komt in ieder geval op school om over het 1e en het 2e rapport te praten; 
  • U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de ouderraad; 
  • U betaalt de ouderbijdrage of, als dat lastig is, bespreekt u dat met de schoolleiding.