Financiën

Ouderbijdrage

Wij vragen u een bijdrage voor onkosten die niet door het rijk gedragen worden, Deze vrijwillige bijdrage is vastgesteld op €100,-. Mocht u niet in staat zijn om deze bijdrage te betalen dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Van dit bedrag worden de volgende onkosten betaald:

Een bijdrage in de kosten die direct verband houden met geleverde diensten, bijvoorbeeld:

 1. De huur van een kluisje.
 2. Een doelheffing voor kopieer- en drukkosten (rapporten, informatieboekje, de schoolgids, de correspondentie aan de ouders)
 3. Printtegoed voor leerlingen
 4. Het leveren van collectief en met korting ingekochte zaken zoals tekenmateriaal, gymshirt
 5. Gebruiksvergoedingen voor atlassen, woordenboeken, leesboeken, camera’s en schoolcomputers
 6. Excursies/museumbezoek en reizen die verplicht zijn vanuit school

De ouderbijdrage. Het bedrag van deze bijdrage is bedoeld voor extra activiteiten ten behoeve van leerlingen en ouders.

 1. De voorlichting over de studie- en beroepskeuze (incl. excursies naar beroepenmanifestaties)
 2. Deelname van de leerlingen aan extra culturele- en sportactiviteiten zoals de voetbal- en basketbaltoernooien, ons Open Podium, bijdrage voor de schoolfeesten en de projectweken muziek, gezonde kantine en week van de liefde met een aanbod van vele workshops.
 3. Een collectieve ongevallenverzekering tijdens schooltijd
 4. Thema-avonden voor ouders
 5. Introductiedagen
 6. Een bijdrage ICT voor de service om online inzage te hebben in de resultaten en absentiegegevens. (Magister)
 7. Extra kosten rond examens en diplomering
 8. De jaarlijkse schoolreis

Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

 

Verzekeringen

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering. De kosten daarvan zijn voor rekening van de school. Het afsluiten van een aanvullende scholierenongevallenverzekering tegen financiële gevolgen van ongevallen binnen schooltijd (plus een uur daarvoor en daarna), inclusief die van blijvende invaliditeit is sterk aan te raden. 

Verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen worden niet door de verzekering gedekt. Indien eigendommen van school door de schuld van leerlingen worden vernield of beschadigd, wordt de schade op de ouders/verzorgers verhaald. Het verdient aanbeveling zich voor beide risico’s (diefstal en wettelijke aansprakelijkheid) apart te verzekeren.